Vị trí tốt nhất cho gối khô của tôi là gì?

Apr 26 2021

Trả lời

MarissaSmith359 Jan 05 2021 at 03:22

Tôi thích sử dụng mép gối. Đặt gối bằng phẳng và vừa xoa bóp âm vật cũng có hiệu quả. Một cách "khác thường" hơn là đặt hai chân của bạn trên không và di chuyển gối giữa hai chân của bạn.

Thử các kích thước, hình dạng và độ dày khác nhau là một hoạt động thú vị.

Sep 03 2020 at 09:20

Giả sử của bạn là một cô gái, tôi thích gấp của tôi theo chiều dọc nó tăng thêm áp lực Tôi nằm sấp và ôm tôi cũng thích bóp chân của mình

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved