Trở thành phụ nữ

Jul 25 2022
Bỏ lại cô gái nhỏ ở lại. Là một người phụ nữ có nhiều ý nghĩa hơn là có kinh hoặc có một mối quan hệ viên mãn.

Bỏ lại cô gái nhỏ ở lại.

Là một người phụ nữ có nhiều ý nghĩa hơn là có kinh hoặc có một mối quan hệ viên mãn. Tôi vẫn nhớ ngày mọi người chúc mừng tôi trở thành phụ nữ chỉ vì tôi có kinh lần đầu. Nếu bạn hỏi tôi, tôi vẫn cảm thấy mình là một cô bé và tôi biết rằng người ta không thể biến đổi từ một cô bé thành một sinh vật mạnh mẽ mà tôi đã nhìn thấy mẹ tôi chỉ qua một đêm. Tôi không biết mình nên vui mừng hay sợ hãi và tạm biệt tuổi thơ của mình. Vì vậy, tôi chỉ quyết định xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào…

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved