Tôi tìm thấy cha tôi đã chết trong nhà của ông ấy hôm nay. Tôi nên làm gì bây giờ?

Apr 26 2021

Trả lời

AnneHofferkamp Jul 03 2019 at 19:18

Tìm trong ví của anh ấy những yêu cầu cuối cùng. Việc hiến tạng phải được thực hiện trong nhiều giờ. Mắt / giác mạc có ngày. Tôi đã không ở đó khi bố tôi qua đời và người đã làm điều đó không tuân theo những yêu cầu cuối cùng của bố tôi. Vì vậy, khi tôi đến vài giờ sau đó thì đã quá muộn để hiến tạng cho anh ấy. Gọi 911. Họ sẽ thông báo cho nhân viên điều tra người sẽ đến nhận thi thể. Gọi cho người thân - nếu có bất kỳ người nào khác - hoặc bất kỳ ai khác có thể hữu ích trong những tháng tới. Bạn cũng sẽ cần phải nắm được người thi hành công vụ của cha bạn và bất kỳ ai mà ông ấy chỉ định làm nhà tang lễ của mình. Nếu không có, bạn sẽ phải đưa ra những quyết định đó.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved