Tôi sinh ra là nữ nhưng kể từ khi bước vào tuổi dậy thì, tôi đã ước mình là con trai. Điều này có làm cho tôi chuyển đổi không?

Sep 22 2021

Trả lời

JenniferArmstrong115 Feb 08 2021 at 12:35

Vâng, tôi biết cảm giác “đánh rối” hoặc trở thành một con rối trên dây ảnh hưởng đến kích thích tố của bạn. Tôi nghĩ nó làm cho bạn kỳ lạ, hơn là làm cho bạn chuyển đổi. Có lẽ chỉ là lạ. Nhưng sau đó, "kỳ lạ" từng là một thành ngữ cho một cái gì đó tương tự như chuyển giới, vì vậy tôi nghĩ có thể trò rối đã khiến bạn chuyển đổi.

SandraSmith1762 Feb 08 2021 at 14:35

Tất cả chúng ta đôi khi cảm thấy muốn trở thành nam giới sau tuổi dậy thì. Thời kỳ hút và ngực có thể cảm thấy như tạ. Nếu bạn ước bạn là một chàng trai, bạn không phải là người chuyển giới. Nếu bạn cảm thấy mình là một chàng trai thì bạn là người chuyển giới.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved