Tôi phải làm gì với một người cha không bao giờ ủng hộ tôi?

Apr 26 2021

Trả lời

Jul 08 2018 at 17:03

Cha tôi không bao giờ thể hiện tình yêu thương với tôi, ngay cả khi tôi còn là một đứa trẻ sơ sinh.

Tôi chưa bao giờ nhận được một cái ôm, một nụ hôn hay bất kỳ hình thức hỗ trợ vật chất và tình cảm nào. Anh ấy tin chắc rằng tôi chẳng giỏi gì cả và anh ấy thường quát mắng tôi vô cớ.

Anh ấy cho tôi rất nhiều việc để làm nhưng không bao giờ nói "cảm ơn" hay "làm tốt lắm". Anh ấy cũng nói với tôi hàng ngày rằng tôi nên kiếm một công việc và đi xa.

Tôi đang làm việc trên mạng với một mức thu nhập khá nhưng hàng ngày tôi vẫn bị đổ lỗi vì đó là "công việc không thực sự, tôi chỉ chơi".

Tôi không biết phải làm gì ... anh ấy sẽ không nghe bất cứ điều gì tôi nói.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved