Tôi phải dùng thuốc chẹn hormone trong bao lâu cho đến khi tôi bắt đầu sử dụng testosterone? Và tôi có thể để lại khoảng cách bao lâu kể từ khi bắt đầu dùng thuốc chẹn hormone đến khi bắt đầu dùng T? (Tôi là một thanh thiếu niên chuyển giới dưới 16 tuổi).

Sep 23 2021

Trả lời

TaliaPerkins5 Mar 31 2021 at 23:48

Thông thường, vì mục đích đánh giá tâm lý, bạn phải dùng thuốc chẹn trong một năm trước khi được cung cấp hormone sinh dục chéo. Vì vậy, nói chung, nếu bạn dưới 15 tuổi, bạn sẽ được cung cấp testosterone ở tuổi 16 nếu không có triệu chứng gây nhiễu nào xuất hiện.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved