Tôi phải bao nhiêu tuổi để bắt đầu dùng thuốc tăng cường estrogen vì tôi 16 và chuyển giới?

Sep 22 2021

Trả lời

AlvisHuijsmans Sep 23 2020 at 14:27

Để đưa ra lời khuyên, chúng tôi cần biết bạn đang ở quốc gia nào, bạn đã liên hệ y tế gì trước đó về việc bạn chuyển giới và bất kỳ điều gì khác bạn có thể cung cấp cho chúng tôi. Luật pháp rất khác nhau theo quốc gia và đôi khi theo quận / tiểu bang.

DanielHalm3 Sep 28 2020 at 22:26

Điều đó sẽ tùy thuộc vào bác sĩ của bạn.

Nếu bạn dưới mười tám tuổi, cha mẹ bạn sẽ phải ký vào giấy chấp thuận điều trị cho bạn.

Nhiều bác sĩ gần đây đã quyết định rằng bạn phải đủ mười tám tuổi để tự mình ký vào giấy chấp thuận một cách hợp pháp.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved