TÔI MUỐN ĐẾN ĐÓ

Mar 22 2022
Tôi muốn đến đó. Đến nơi khốc liệt.
Rừng trên đỉnh George Everest, Mussoorie, Ấn Độ.

Tôi muốn đến đó. Đến nơi khốc liệt.

Chính nơi bao gồm sự chữa lành đích thực.

Đâu phải người ta bảo em cứ 'đi cho bớt buồn' cho vơi bớt nỗi buồn.

Tôi muốn ở đó, một nơi rất rộng lớn.

Tôi muốn trao đổi cuộc trò chuyện với những người đang trải qua mất mát, những người đang trải qua nỗi buồn.

Tôi muốn ở trên hành tinh Trái đất chứ không phải trên hành tinh Đau buồn.

Tôi đã sẵn sàng làm việc thực sự, thực sự, rất khó để đạt được đến đó. Oh Boy! Tôi hoàn toàn cảm thấy sẵn sàng, để bắt đầu.

Tôi muốn sống cuộc sống là của tôi - cuộc sống bao gồm những mất mát, nỗi buồn và nỗi đau của tôi. Người mà tất cả giải thoát tôi và không bắt tôi.

Tôi muốn đến được nơi mà tôi không chỉ được hồi sinh mà còn cảm thấy vinh dự khi trải qua tất cả những điều này.

Tôi muốn nói chuyện với những người bỏ đi sự giả vờ của họ và trở nên thật và thô. Vì chúng ta sẽ nói về những bất an và sợ hãi của chúng ta. Tôi rất muốn nói với họ về những lỗ hổng của tôi.

Vì tôi mềm như bông, dịu dàng như cừu non, nhẹ như bướm, trung thành như bồ câu, chậm chạp như rùa cạn nhưng ngoan cường như sư tử cái.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved