Tôi là một cô gái 14 tuổi và muốn xin mẹ tôi một chiếc dương vật giả. Tôi sẽ hỏi như thế nào?

Apr 26 2021

Trả lời

JonathanTaylor519 Apr 13 2021 at 16:27

14 tuổi và bạn muốn có một dương vật giả? Tôi thật sự sốc khi mọi người thực sự đưa ra câu trả lời thích hợp cho những câu hỏi như thế này! Nghiêm túc xem xét rằng bạn đang ở tuổi vị thành niên và đang đi học 14 và muốn có một dương vật giả ..

AdrianMiller147 Apr 13 2021 at 18:37

Hãy thẳng thắn với mẹ của bạn. Cô ấy sẽ nói có hoặc không. Nếu bạn đã thủ dâm thì có lẽ cô ấy cũng biết.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved