Tôi là ai?

May 09 2022
Tôi không phải là một chút của mỗi người tôi gặp, một chút trò chuyện, mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt nhỏ rơi? Tôi không phải là một chút của mỗi chương trình tôi đã xem? Mỗi một chút kịch tính, trí tuệ, hành trình mà mỗi người bắt đầu? Tôi có phải là tôi không? Tôi có thật không? Tôi hư cấu à? Tôi là người mà bạn nhìn thấy? Tôi có bị ảo tưởng không? Bạn có tìm thấy trong tôi mùi đất ẩm ướt sau khi tia sét tím hôn mặt đất? Bạn có thể tìm thấy trong tôi mùi tuyết lan tỏa hạnh phúc sâu sắc? Tôi có được tìm thấy trong mỗi bài hát mà tôi hát không? Tôi có nên tìm thấy hương vị quen thuộc của những gì còn sót lại trong chiếc thìa của bạn không? Tôi là ai? Tôi có phải là người tôi muốn bạn nhìn thấy không? Tôi có phải là người mà bạn muốn thấy tôi trở thành không? Sự thật là tôi là chính tôi, là một phần của bạn, bạn và bạn, một chút của người hát rong tôi đã nghe hát sáng nay, một chút của cây kem rơi, một chút của người lái xe buýt mà tôi đã vẫy tay chào tạm biệt đến, một chút của bộ phim khiến tôi bật khóc, một chút trà kem mỗi sáng tôi pha, một chút hương vị của món ăn và cuốn sách yêu thích của tôi, một chút của mùa xuân trắng nở rộ một lần nữa. Thời gian uốn nắn tôi trở thành con người của chính mình, tôi đang thay đổi từng giây, từng phút, từng giờ, tôi là con người bạn biến tôi trở thành, một ý tưởng, một người bạn, một kẻ thù, một người yêu.
Ảnh của Alina Scheck trên Unsplash

Tôi không phải là một chút của mỗi người tôi đã gặp sao?
Một chút trong
mỗi cuộc trò chuyện, mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt nhỏ rơi?

Tôi không phải là một chút của mỗi chương trình tôi đã xem?
Từng chút
kịch tính, trí tuệ, hành trình mà mỗi người tham gia?

Tôi có phải là tôi không?
Tôi có thật không? Tôi hư cấu à?
Tôi có phải là người bạn thấy không?
Tôi có bị ảo tưởng không?

Bạn sẽ tìm thấy tôi
trong mùi đất ẩm ướt sau khi tia sét tím hôn mặt đất?
Bạn có thể tìm thấy tôi
trong tuyết lan tỏa hạnh phúc sâu sắc?

Tôi có được tìm thấy
trong mọi bài hát mà tôi hát không?
Tôi có nên tìm thấy
hương vị quen thuộc của tàn dư trong thìa của bạn không?

Tôi là ai? Tôi có phải là người tôi muốn bạn nhìn thấy không?
Tôi có phải là người mà bạn muốn thấy tôi trở thành không?

Sự thật là
tôi là chính tôi, là một phần của bạn, bạn và bạn,
một chút của người hát rong tôi đã nghe hát sáng nay,
một chút của cây kem rơi, một chút của người lái xe buýt mà tôi đã vẫy tay tạm biệt,
một chút của bộ phim khiến tôi bật khóc,
một chút trà kem mỗi sáng tôi pha,
một chút hương vị của món ăn và cuốn sách yêu thích của tôi,
một chút của mùa xuân trắng nở rộ một lần nữa .

Thời gian uốn nắn tôi trở thành con người của chính mình,
tôi đang thay đổi từng giây, từng phút, từng giờ,
tôi là con người bạn biến tôi trở thành,
một ý tưởng, một người bạn, một kẻ thù, một người yêu.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved