Tôi không nhận được cú sút

Apr 10 2022
Tôi phải nhớ lý do tại sao tôi đến đây, tại sao tôi bắt đầu quay và nghệ thuật của tôi là gì đối với tôi. Tôi phải tập trung vào tầm nhìn của mình.

Tôi phải nhớ lý do tại sao tôi đến đây, tại sao tôi bắt đầu quay và nghệ thuật của tôi là gì đối với tôi. Tôi phải tập trung vào tầm nhìn của mình.

Đó là một đêm thứ Sáu, tại một nhà trọ ở West End của Atlanta. Một khu đất rộng lớn, mù mịt trong nhiều ngày và chúng tôi, #atlshooterz chỉ rung lên xung quanh một đám cháy. Đó là một cộng đồng hỗ trợ và mọi người dường như thực sự thích hỗ trợ lẫn nhau. Trong công ty của họ, bạn rất dễ rơi vào nơi dễ bị tổn thương vì cảm thấy quá an toàn. Để sống đúng với mục đích nghệ thuật của mình, tôi cố gắng rất cởi mở về quá trình, những cạm bẫy và những khoảnh khắc học hỏi của mình. Nhưng thật đáng sợ…

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved