Tôi đang rất khó khăn khi ôm gối vì tôi không cảm thấy gì. Tôi đã đọc mọi thứ về nó và cách thực hiện nó nhưng dường như không có gì hiệu quả. Tôi đang tuyệt vọng vì vậy có ai có bất kỳ lời khuyên hoặc bất cứ điều gì không?

Apr 26 2021

Trả lời

KristaLundelin Feb 24 2021 at 07:27

Cân nhắc đầu tư vào một loại đồ chơi tình dục nào đó. Giống như một ánh sáng hoặc một cái máy rung hoặc một cái gì đó.

VeronicaLodge9 Feb 25 2021 at 03:03

Gối gù đã được đánh giá cao.

Thử gan sống.

Thật lộn xộn, nhưng thực tế cũng vậy.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved