Tôi có thể mua Asperger's lúc 14 tuổi không?

Sep 22 2021

Trả lời

MarlowFliegelman Aug 25 2020 at 08:53

Như ai đó đã nói, không, bạn không thể lấy Asperger. Điều có thể xảy ra mà mãi sau này bạn mới nhận ra, điều này hoàn toàn hợp lệ. Nếu bạn cho rằng mình mắc chứng Asperger, chắc chắn bạn nên tìm hiểu thêm và nói chuyện với bác sĩ hoặc nhà tâm lý học. Hy vọng điều này đã giúp!

LizMeyers6 Aug 25 2020 at 08:51

Không. Có thể là bạn mắc chứng tự kỷ bẩm sinh hoặc bạn không. Nó có thể được xác định muộn ở một số người. Tôi được chẩn đoán ở độ tuổi 20. Nhưng tôi đã được sinh ra với nó.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved