Tôi có thể cho con tôi loại insulin nào trước bữa ăn nếu chúng bị tiểu đường loại 1?

Sep 22 2021

Trả lời

JudyGill2 Jul 25 2020 at 05:19

Vì tình yêu của trời, và của con bạn, bạn PHẢI tham khảo ý kiến ​​bác sĩ của bạn! Quora không phải là nơi để tìm kiếm thông tin liên quan đến một đứa trẻ mắc bệnh tiểu đường.

SatinyaDale Jul 25 2020 at 05:33

Bạn thực sự cần đi khám bác sĩ về điều này. Hỏi một loạt người lạ về insulin và các mũi tiêm cho một đứa trẻ bị tiểu đường là không khôn ngoan. Chúng tôi không biết tiền sử bệnh của anh ấy và bạn không thực sự biết chắc liệu bạn đang nhận được lời khuyên y tế thực sự hay ai đó đang đóng vai bác sĩ. bất kỳ lời khuyên nào ở đây có thể gây hại cho con bạn!

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved