Tôi có thể bắt đầu chặn tuổi dậy thì lúc 11 tuổi không, hay tôi phải đợi? Hiện tại tôi là nữ.

Sep 22 2021

Trả lời

RenWilliams14 Mar 28 2020 at 04:00

11 hoặc 12 là thời điểm bạn muốn bắt đầu, nếu muộn hơn sẽ là quá muộn. Nếu bạn bắt đầu bước qua tuổi dậy thì thì có lẽ đã quá muộn. Tôi khuyên bạn nên suy nghĩ kỹ điều này trước khi bạn bắt đầu. Tôi chắc rằng bạn đã biết điều này một thời gian và tôi tôn trọng quyết định của bạn (vì bạn thực sự là người duy nhất hiểu rõ mình nhất) nhưng chỉ cần đảm bảo rằng bạn cẩn thận trong những gì bạn đã chọn.

NewtVolodina Mar 28 2020 at 10:50

Có, bạn có thể.

Toàn bộ điểm của thuốc chặn dậy thì là ngừng dậy thì trong một khoảng thời gian không xác định (cho đến khi bạn ngừng dùng thuốc hoặc cho đến khi bạn bắt đầu T hoặc E), vì vậy thực tế đây là độ tuổi bình thường để bắt đầu.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved