Tôi 16 tuổi, và tôi 5 '6 ”Điều đó có tệ không? Vì tôi đã cảm thấy rất tự ti về chiều cao của mình 😪

Sep 21 2021

Trả lời

MatthewHartman12 Sep 10 2020 at 06:03

Nó không phải là xấu và bạn không nên dành thêm một giây nào để cảm thấy bất an về nó.

Chiều cao thể chất của bạn mang một giới hạn sẵn có được hệ thống hóa bởi DNA di truyền của bạn. Một thống đốc nhân loại học của các loại. Không ai có quyền kiểm soát điều này và không ai xứng đáng nhận được giải thưởng thành tựu cho nó.

Tuy nhiên, và đây là khía cạnh quan trọng nhất , chiều cao bên trong của bạn là vô hạn. Con người bị thu hút bởi chiều cao của nhân vật hơn bất kỳ thuộc tính nào khác của sự hấp dẫn. Điều này được gọi là tính toàn vẹn.

SusanNorlander Sep 10 2020 at 06:04

Bố mẹ bạn cao bao nhiêu? Đó là một dấu hiệu tốt về chiều cao tiềm năng. Bạn gần kết thúc quá trình phát triển của mình.

Tôi khuyên bạn nên dành thời gian chấp nhận bạn như hiện tại.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved