Tôi 15 tuổi và tôi vừa mới có công việc tay chân đầu tiên của mình. Tôi có nên nói với mẹ tôi không?

Apr 26 2021

Trả lời

TaevonHuncho Sep 23 2020 at 08:48

Tại sao bạn lại nói với mẹ của bạn? Nó chỉ là một công việc tay giống như bạn thủ dâm.

Ngay cả khi bạn có quan hệ tình dục tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với mẹ của bạn, tôi sẽ giữ lại… Không chắc liệu bố bạn có ở đây không nhưng có lẽ đó là người tốt hơn để trò chuyện khi nói đến tình dục.

GregWeaver1 Sep 23 2020 at 08:12

Uh, không. Trừ khi bố bạn là người đã đưa nó cho bạn, trong trường hợp đó, hãy nói với mẹ và nói với cảnh sát.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved