Tôi 15 tuổi và tôi vẫn chưa đạt được sự phát triển vượt bậc. Tôi là đàn ông. Tôi nên làm gì?

Sep 21 2021

Trả lời

CarolAshton5 Oct 09 2020 at 10:58

Kiên nhẫn. Bạn có thể tiếp tục phát triển trong năm năm nữa. Hỏi cha của bạn và các thành viên nam khác trong gia đình khi họ đạt đến chiều cao trưởng thành. Một số người đàn ông tiếp tục phát triển cho đến khi họ hai mươi tuổi trở lên.

EduardoRomero149 Oct 09 2020 at 11:10

Đừng đổ mồ hôi, anh bạn. Tuổi tác là không liên quan, chỉ vì bạn 15 không có nghĩa là bạn nên đạt được sự phát triển vượt bậc. Bạn có thể đạt được trong vài ngày, vài tháng có thể vài năm. Bạn cũng có thể ngừng phát triển. Tất cả phụ thuộc vào chiều cao của bạn và bố mẹ bạn.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved