Tôi 14 tuổi và tôi 5 tuổi. Tôi không an tâm về điều đó vì tôi là con gái và tôi cao hơn hầu hết bạn bè của mình. Tôi cảm thấy mình là một người khổng lồ. Làm thế nào để tôi ngừng cảm thấy theo cách này?

Sep 21 2021

Trả lời

VincentWalters14 Feb 09 2021 at 04:56

Bạn không nên quan tâm quá nhiều đến những gì mọi người nghĩ. Tôi biết đó là một phản ứng chung chung, nhưng bạn sẽ không đi đến đâu trong cuộc sống khi nghĩ như vậy. Tôi chắc rằng tất cả bạn bè của bạn không nghĩ bạn là một người khổng lồ, cũng như không ai cả, và nếu có, họ không phải là những người bạn thực sự của bạn.

Shaylynn6 Feb 09 2021 at 04:56

Mua một số cà kheo và tặng chúng cho bạn bè của bạn. Bam! Bây giờ có cao như bạn và tất cả mọi người là hạnh phúc.

Hy vọng điều đó sẽ giúp🙃

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved