Tôi 14 tuổi và chưa đến tuổi dậy thì, chỉ một chút thôi, không phải là phụ nữ đỏm dáng của tôi. Tôi biết tôi muốn nói gì và tôi chỉ mới 4'11. Có những cách nào để sửa lỗi này?

Sep 21 2021

Trả lời

AdrianneGarrison2 Nov 19 2020 at 14:43

Tin tôi đi, tôi không muốn dậy thì vội vàng, em gái tôi không nghĩ rằng cô ấy đã thực sự dậy thì hoàn toàn vì cô ấy chưa mọc một sợi lông nào xung quanh âm đạo nhưng trông nó thực sự xinh đẹp như thế 😊

Soph548 Nov 19 2020 at 12:59

đừng lo lắng về nó! có lẽ bạn chỉ là một kẻ nở muộn! Mẹ tôi đã không lấy được người phụ nữ da đỏ cho đến khi cô ấy mười sáu tuổi. không có cách nào để thực sự "sửa chữa" nó, bởi vì nó là cơ thể của bạn

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved