Tìm yêu thích

Mar 22 2022
52 tổ tiên khác trong 52 tuần (Tuần 2) ..

52 tổ tiên khác trong 52 tuần (Tuần 2) ... Khi tôi cố gắng nghĩ về tìm thấy yêu thích của mình, tôi nghĩ lại một trong những địa điểm yêu thích của tôi từ thời thơ ấu. Chúng tôi sẽ đi xuống sông nhiều lần trong mỗi mùa hè và rời khỏi một khu đất mà chúng tôi gọi là Nông trại là một trong những mục yêu thích của chúng tôi khi chúng tôi sẽ dành cả ngày. Chúng tôi đã vào và hạ gục các điểm trên Salt Fork bắt đầu từ Nông trại, đi qua cây cầu Nguy hiểm, thêm Cánh đồng đáy, và cuối cùng là ở nơi mà chúng tôi gọi là Bailey's Bottom. Tất cả các địa điểm của chúng tôi đều có tên và chúng tôi biết khoảng bao lâu để đi xuống sông từ bất kỳ địa điểm nào trong số 4 địa điểm này đến địa điểm khác.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved