Thiết kế “UI” của bạn thật tệ và đây là lý do tại sao

Jan 16 2023
Sau khi hoàn thành chứng chỉ Google UX Design, Visual Design của tôi vẫn ở mức thấp, Nó rất tệ và tôi đã thấy công việc của các sinh viên khác khá giống nhau. Nhưng không phải lỗi của chúng tôi, tôi đã đi đến kết luận rằng có một khoảng trống trong chứng chỉ Google UX Design và hôm nay, tôi sẽ giúp bạn lấp đầy khoảng trống đó.

Sau khi hoàn thành chứng chỉ Google UX Design, Visual Design của tôi vẫn ở mức thấp, Nó rất tệ và tôi đã thấy công việc của các sinh viên khác khá giống nhau.

Nhưng không phải lỗi của chúng tôi, tôi đã đi đến kết luận rằng có một khoảng trống trong chứng chỉ Google UX Design và hôm nay, tôi sẽ giúp bạn lấp đầy khoảng trống đó.

Trong bài viết này, tôi chia sẻ dự án UI/UX đầu tiên của mình từ Chứng chỉ thiết kế UX của Google và tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao thiết kế đó tệ , tại sao tôi không thành công ngay sau khi đã cố gắng hết sức và những gì tôi phải học để cải thiện giao diện người dùng của mình ''.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved