The Art Of Gears 5

Apr 20 2022
Gears of War mới nhất sẽ ra mắt trong tuần này, vì vậy tối nay chúng ta sẽ xem xét một loạt tác phẩm đã được hình thành và sản xuất của trò chơi. của các nghệ sĩ tham gia vào trò chơi.

Gears of War mới nhất sẽ ra mắt trong tuần này , vì vậy tối nay chúng ta sẽ xem xét một loạt tác phẩm đã được hình thành và sản xuất trò chơi.

Bên dưới, bạn sẽ thấy một bộ sưu tập các mảnh, cả 2D và 3D, của một số nghệ sĩ tham gia vào trò chơi. Đó không phải là tất cả mọi thứ từ tất cả mọi người, nhưng có rất nhiều thứ thú vị để cung cấp cho bạn ý tưởng về loại công việc đã tạo ra Gears 5 .

Bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến danh mục đầu tư của từng nghệ sĩ trong tên của họ.

JOEY KUTZER

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved