Thanh thiếu niên có bao giờ ngoại tình với một phụ nữ hơn 40 tuổi không?

Apr 26 2021

Trả lời

DeborahPerryFruk Oct 28 2018 at 04:59

Không— SHE có quan hệ với thanh thiếu niên — điều đó là bất hợp pháp, trái đạo đức và cô ấy cần phải đối mặt với những hậu quả pháp lý vì điều đó.
Thanh thiếu niên không “có chuyện” - họ hẹn hò… hoặc HỌ bị cám dỗ vào các mối quan hệ tình dục đơn phương bởi những người phụ nữ săn mồi từ chối chấp nhận sự thật rằng họ đang già đi.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved