Thái hậu được gọi là gì khi chồng bà lên ngôi vua?

Apr 26 2021

Trả lời

ElizabethAnneNield Jan 17 2021 at 16:30

Bà chính thức là Nữ hoàng của Nữ hoàng, hay thường chỉ là Nữ hoàng Elizabeth. Với tư cách là phụ tá của Vua George VI, bà đã sử dụng những người phụ nữ tương đương với tước vị và phong cách của ông. Cô không có số hiệu vương giả, vì cô không phải là quốc vương.

Khi đã góa bụa, bà được gọi là Nữ hoàng Elizabeth, Hoàng thái hậu. Điều này được thực hiện để phân biệt cô với Nữ hoàng Nữ hoàng, con gái của bà là HM Nữ hoàng Elizabeth II.

KateBoulton1 Jan 17 2021 at 16:26

Cô được gọi là HM Queen Elizabeth. Cô ấy là một Hoàng hậu, không giống như con gái của cô ấy là Queen Regnant, có nghĩa là Nữ hoàng theo đúng nghĩa của cô ấy, không phải vì cô ấy đã kết hôn với một vị Vua như mẹ cô ấy, và Nữ hoàng Mary, bà của cô ấy.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved