Testosterone có thể kích hoạt dậy thì ở trẻ em gái hay không?

Sep 23 2021

Trả lời

DeanCathrin Jul 02 2020 at 16:40

Nó sẽ không kích hoạt bất cứ điều gì. Tuổi dậy thì gây ra việc sản xuất các hormone như estrogen hoặc testosterone, chứ không phải ngược lại. Tuy nhiên, câu trả lời là: testosterone sẽ khiến một cô gái bắt đầu trải qua những gì mà một người đàn ông sẽ trải qua khi dậy thì. Nó sẽ làm trầm giọng hơn, gây ra lông trên khuôn mặt và chắc chắn là nó sẽ không phát triển ngực. Testosterone không quan tâm đến việc nó được giải phóng trong cơ thể nào, nó chỉ làm đúng chức năng của nó. Điều này cũng áp dụng cho estrogen.

ErikSaar6 Jul 03 2020 at 03:35

Có, nó kích hoạt tuổi dậy thì. Chỉ nam mới dậy thì.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved