Tại sao thái hậu không đi sau lưng chồng?

Apr 26 2021

Trả lời

EileenWood2 Oct 29 2017 at 06:38

Tại sao thái hậu không đi sau lưng chồng?

Như đã được chỉ rõ, Thái hậu không có chồng, là một góa phụ.

Hầu hết các bức ảnh tôi nhìn thấy trên mạng của cô ấy và chồng cô ấy đi dạo là từ trước khi anh ấy trở thành vua - khi anh ấy chỉ là Công tước của York. Và họ đang đi cạnh nhau trong mỗi người.

Trong suốt những năm sau khi chồng lên ngôi, bà có thể - và đã - đi bên cạnh chồng vì bà không phải là Nữ hoàng, mà bà là con của Nữ hoàng. Theo truyền thống và luật lệ, chồng của cô luôn được đánh giá cao hơn cô bởi vì anh ấy là Đức vua.

Một động lực nâng cao tinh thần trong Thế chiến thứ hai ... Nữ hoàng đi lưu diễn các khu vực bị đánh bom cùng với chồng là Vua George VI.

Tuy nhiên, bà đã KHÔNG đi phía sau con gái của mình, sau khi Elizabeth trở thành Nữ hoàng.

CharlieTaylor26 Oct 29 2017 at 18:10

Vì Anh là một đất nước văn minh.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved