Tại sao JavaScript lại vượt trội hơn hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác!

May 09 2022
Tại sao? JavaScript là thứ mà nhiều người gọi là ngôn ngữ lập trình mà trang web phổ biến nhất mọi thời đại, Google.com, phụ thuộc vào.
Ảnh của Greg Rakozy trên Unsplash

Tại sao?

JavaScript là thứ mà nhiều người gọi là ngôn ngữ lập trình mà trang web phổ biến nhất mọi thời đại, Google.com, phụ thuộc vào. Trên thực tế, Javascript là thứ cho phép vô số trang web chạy trên web và không thể thay thế bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác trong danh mục của nó.

Và đó là lý do tại sao việc học JavaScript rất quan trọng đối với mọi người vì nhiều lý do, nhưng một trong số đó là việc luôn có chỗ cho nó. Viết mã bằng JS là một cách tuyệt vời để phát triển sự nghiệp của bạn cũng như nâng cao hiểu biết của bạn về các chủ đề khác nhau như ngôn ngữ thiết kế và lập trình.

Thông thường, viết mã bằng JavaScript tương tự như viết mã bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác nhưng điều khiến nó trở nên độc đáo là thực tế là nó có tập hợp các yếu tố hình ảnh riêng đi kèm với một môi trường hoàn chỉnh. Chúng là các thẻ HTML và trình xử lý sự kiện mà trình duyệt của chúng tôi hỗ trợ. Các phần tử này có thể được sử dụng để làm cho giao diện người dùng (Giao diện người dùng) tra cứu chúng, mang lại giao diện thân thiện với người dùng trên các trang web.
Cách bạn viết mã cho Javascript cũng có thể được hiển thị trên các trang web hoặc trang web bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa như Microsoft Visual Studio 2010 hoặc bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào khác hỗ trợ tô sáng mã. Hiệu ứng làm nổi bật mã là điều bạn có thể làm bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa hỗ trợ nó và các ngôn ngữ lập trình luôn cần nhiều hơn một thứ.

Và JavaScript từng là một ngôn ngữ rất mạnh mẽ như bất kỳ ngôn ngữ nào khác cho đến khi Ajax được giới thiệu như một phần mở rộng cho giao diện lập trình ứng dụng chuẩn hóa (API) cho trình duyệt web. Bây giờ JavaScript và Ajax đều là một phần của cùng một ngôn ngữ, nó chắc chắn không chỉ linh hoạt vì nó cho phép chúng ta tạo các trang web động thay đổi nội dung trên trang mà không cần làm mới trang hoặc tải lại. Đây là những gì HTML được thiết kế ban đầu nhưng với JavaScript, giờ đây bạn có thể thực hiện những việc như điền các hàng trong bảng hoặc hiển thị các tab bằng cách sử dụng bộ sưu tập Trình xử lý sự kiện và làm cho trang web của bạn thân thiện hơn với thiết bị di động.

JavaScript là ngôn ngữ của web Nó được hàng triệu người sử dụng mỗi ngày Để tạo ra những điều kỳ diệu JavaScript là ngôn ngữ của web Nó được hàng triệu người sử dụng mỗi ngày Để tạo ra những điều kỳ diệu

Trân trọng, JokerOfTime

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved