Tại sao gần như ngày nào tôi cũng khóc suốt ba tháng nay? Nó chỉ trở nên tồi tệ hơn. Tôi không biết mình cảm thấy thế nào (15 tuổi).

Sep 21 2021

Trả lời

InaPlassaTravis Feb 14 2021 at 02:13

thành thật mà nói, điều làm tôi lo lắng là bạn nghĩ rằng không có lý do gì cả.

cảm xúc mâu thuẫn là nguyên nhân phổ biến của loại nước mắt chúng ta rơi khi cảm thấy quá tải.

DianeCastleman1 Feb 14 2021 at 02:26

Cá nhân tôi không nghĩ rằng bạn cần phải khóc và bạn 15 tuổi, bạn đang lớn lên và cơ thể thay đổi. Vì vậy, xin đừng khóc. Tôi không phải là bác sĩ nhưng tôi cũng đã trải qua chuyện này. Tôi đã sống sót!

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved