Tại sao chồng tôi muốn nghe về những người đàn ông khác mà tôi đã từng làm tình?

Apr 26 2021

Trả lời

GarryScottSmith Jan 13 2021 at 08:12

Có thể, chồng bạn thấy thú vị khi bạn quan hệ tình dục với những người đàn ông khác. Anh ấy có thể chỉ muốn nghe về những cuộc phiêu lưu tình ái trong quá khứ của bạn, hoặc anh ấy có thể thích ý tưởng chia sẻ bạn với những người đàn ông khác.
Dù bằng cách nào, hãy thử, hãy bắt đầu bằng cách nói chuyện với anh ấy. Khám phá nhu cầu và mong muốn của một người và những người khác là một phần lành mạnh của mối quan hệ.

SteveCook282 Jan 09 2021 at 08:01

Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những cuộc phiêu lưu tình ái của bạn đời với người khác, tôi thậm chí sẽ không bao giờ hỏi… có vẻ rất kỳ quặc với tôi… có lẽ anh ấy không an toàn… chúc may mắn😎

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved