Sự thật 6 từ

May 10 2022
Cố gắng thuần hóa trong khi hoang dã cháy sáng. Tin tốt; vợ tôi đã không cố gắng để hạ thấp tôi.
Steve

Cố gắng thuần hóa trong khi hoang dã cháy sáng.

Tin tốt; vợ tôi đã không cố gắng để hạ thấp tôi. Những người xấu; Đôi khi tôi làm cô ấy khó chịu kinh khủng vì cô ấy cố gắng giữ cho tôi có cơ sở.

Tôi chắc chắn rằng tôi đã có cô ấy ở cạnh gần đây cho đến khi phát hiện ra vẻ mặt của cô ấy.

Tôi không có ác ý nhưng đôi khi bị cuốn vào sự hoang dã trào dâng trong huyết quản. Tôi cố gắng, nhưng đôi khi cảm xúc lướt qua tôi trong thời gian ngắn.

Tôi không tự hào về những khoảng thời gian này, việc biết và thừa nhận nó tồn tại giúp tôi giữ nó tốt nhất có thể mà không cần loại bỏ nó.

Không có nó, ngọn lửa sẽ tắt.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved