Shroom có ​​một ngôn ngữ

Apr 10 2022
Fungi có thể giao tiếp theo cách trông khác lạ giống như lời nói của con người, ngày 22 tháng 4, bài viết của David Neild. Đúng rồi.

Fungi có thể giao tiếp theo cách trông khác lạ giống như lời nói của con người, ngày 22 tháng 4, bài viết của David Neild. Đúng rồi. David Neild, không phải ai đó giống như Terrance McKenna, người đã qua đời năm 2000. Có ai vươn lên thế chỗ McKenna trên sân khấu thúc đẩy các kết nối tinh thần lớn hơn và giao tiếp tinh tế đang diễn ra trong suốt cuộc đời không? Công bằng mà nói, bài báo của Nield không đi đúng chỗ mà tôi sẽ vấp phải. Đó là một bài báo thú vị. Đây là một bài báo quan trọng, nhưng hãy nhớ rằng, nó xuất phát từ một nghiên cứu khác cho thấy thực vật tạo ra âm thanh. Cây…

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved