Podcast S4E1: Chào mừng đến với Phần 4!

Mar 23 2022
Mùa này, chúng tôi bắt đầu tập đầu tiên của mình bằng cách giới thiệu định dạng podcast mới của Launch Schools và người đồng dẫn chương trình mới Karis. Họ cùng nhau thảo luận về những sự kiện mới nhất đang diễn ra tại Trường Launch và một số lời nhắc nhanh mà học sinh nên biết.

Mùa này, chúng tôi bắt đầu tập đầu tiên của mình bằng cách giới thiệu định dạng podcast mới của Launch Schools và người đồng dẫn chương trình mới Karis. Họ cùng nhau thảo luận về những sự kiện mới nhất đang diễn ra tại Trường Launch và một số lời nhắc nhanh mà học sinh nên biết. Karis cũng bắt kịp với người dẫn chương trình trước đó là Callie trong một cuộc phỏng vấn 1-1.

Chúng tôi cũng giới thiệu một cách để người nghe đặt câu hỏi cho chúng tôi trên podcast (xem ghi chú chương trình trong liên kết bên dưới).

Bạn có thể nghe từ ứng dụng podcast yêu thích của mình bằng cách tìm kiếm “Launch School” hoặc nghe trực tiếp từ trình duyệt của bạn.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved