Phong cách; Đó không chỉ là về thời trang, mà còn là cách sống!

Apr 10 2022
Chỉ một vài từ: Về Phong cách sống và phong cách “định hình cá tính”. ”
Tất nhiên phong cách ăn mặc của chúng ta phải luôn liên quan đến vị trí của chúng ta. Chúng tôi không đi ngủ với bộ đồ, cũng không đến sự kiện xã hội với bộ đồ ngủ.
Ảnh của Clem Onojeghuo trên Unsplash

Tất nhiên phong cách ăn mặc của chúng ta phải luôn liên quan đến vị trí của chúng ta. Chúng tôi không đi ngủ với bộ đồ, cũng không đến sự kiện xã hội với bộ đồ ngủ.

Vấn đề là tôn trọng địa điểm hoặc sự kiện mà chúng ta đang điều chỉnh.

Cũng như việc nói về các trận bóng trong cuộc họp bàn về chính trị là điều thiếu tôn trọng, vì vậy cũng có những chủ đề trò chuyện phù hợp với mọi tình huống.

Phong cách; nó không chỉ là về thời trang, đó là một cách sống!

flattr.com/@sarielbenaviv

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved