Ông chủ tốt nhất của tôi - Nhà lãnh đạo trao quyền

May 09 2022
Phong cách lãnh đạo có thể có tác động đáng kể đến sức khỏe và sự phát triển của tổ chức và nhân viên của tổ chức đó. Khi bạn tìm thấy một nhà lãnh đạo thực sự truyền cảm hứng và có năng lực để làm việc cùng, họ sẽ thúc đẩy sự tự tin của bạn và giúp bạn khai phá tiềm năng của mình.

Phong cách lãnh đạo có thể có tác động đáng kể đến sức khỏe và sự phát triển của tổ chức và nhân viên của tổ chức đó. Khi bạn tìm thấy một nhà lãnh đạo thực sự truyền cảm hứng và có năng lực để làm việc cùng, họ sẽ thúc đẩy sự tự tin của bạn và giúp bạn khai phá tiềm năng của mình.

Những gì tôi đã học được từ kinh nghiệm của mình trong các vai trò quản lý và kỹ thuật cho đến nay là với tư cách là một nhà lãnh đạo, điều quan trọng là phải hiểu rằng tất cả các cá nhân đều là duy nhất. Tất cả chúng ta đều hiểu và phản hồi mọi thứ theo những cách khác nhau và điều quan trọng là dành thời gian với nhóm của bạn để hướng dẫn họ về hành trình của tổ chức và cung cấp hiểu biết về phương hướng và mục tiêu kinh doanh.

Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm mà tôi nghĩ là quan trọng đối với sự phát triển của tôi khi làm việc với người sếp tốt nhất.

1. Ưu tiên kết nối mạng

Khi bắt đầu làm việc tại công ty, lãnh đạo của tôi đã sắp xếp trước tất cả các yêu cầu về công cụ và máy trạm thông thường để trong quá trình giới thiệu có đủ thời gian để cô ấy chỉ cho tôi xung quanh doanh nghiệp và giúp tôi liên lạc với những người sẽ là giao diện chính của tôi. vai diễn. Tôi thấy điều này đã giúp tôi có một khởi đầu tuyệt vời trong công việc kinh doanh vì tôi có thể sớm phát triển các mối quan hệ.

Tôi đã từng có những nhà lãnh đạo cố gắng ngăn chặn tương tác với các bộ phận khác hoặc không cố gắng kết nối nhân viên khi bắt đầu làm việc. Theo tôi, điều này cản trở sự phát triển của nhân viên trong doanh nghiệp.

2. Tìm cách xác thực các ý tưởng / quan điểm của bạn

Lãnh đạo của tôi sẽ xem xét đánh giá tính khả thi của các ý tưởng của tôi thông qua thảo luận cởi mở bằng cách rút ra những kinh nghiệm kinh doanh trong quá khứ để xem ý tưởng đó sẽ phù hợp với định hướng chiến lược của doanh nghiệp và bối cảnh hoạt động hiện tại như thế nào.

Nếu ý tưởng khả thi, tôi đã nhận thức được những trở ngại và khó khăn phía trước với hướng dẫn ban đầu được cung cấp từ cuộc thảo luận.

Nếu ý tưởng không hoàn toàn khả thi hoặc không đúng thời điểm, tôi sẽ hiểu rõ tại sao doanh nghiệp có thể không muốn tiếp tục với ý tưởng và sẽ không cảm thấy ngừng hoạt động.

Tôi luôn cảm thấy rằng người lãnh đạo của tôi thực sự vui mừng vì tôi đã suy nghĩ vượt ra ngoài phạm vi kinh doanh như bình thường và ủng hộ ngay cả khi những ý tưởng không nhất thiết phải có ý nghĩa kinh doanh tốt hoặc không hoàn toàn khả thi.

Điều quan trọng cô ấy làm là xây dựng sự gắn bó với tôi để thúc đẩy tư duy tự do và tư duy cải tiến liên tục mà tôi có ngày hôm nay. Sự tham gia này đã xây dựng sự tự tin và hiểu biết của tôi về cách có được những ý tưởng hay qua đường dây.

3. Đừng bao giờ đổ mồ hôi vì những thứ nhỏ nhặt

Một cụm từ quan trọng mà tôi nhớ nhà lãnh đạo của tôi thường sử dụng là "đừng đổ mồ hôi cho những việc nhỏ nhặt".

Nhóm của chúng tôi sẽ tập trung vào các kết quả và các mục tiêu chính hơn là các nhiệm vụ nhỏ. Về cơ bản, tất cả chúng tôi đều được coi là chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan của mình, vì vậy chúng tôi được giao quyền hạn tương xứng với trách nhiệm. Việc kiểm soát các nhiệm vụ nhỏ được giao cho quy trình và thủ tục thay vì người lãnh đạo của chúng tôi quản lý vi mô cho chúng tôi.

Đây là một cách tiếp cận mới mẻ và trao quyền trong quản lý so với những gì tôi đã từng tiếp xúc trong quá khứ. Qua điều này, tôi nhận ra rằng tôi có một nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự tin tưởng hơn quyền kiểm soát, cho phép tôi linh hoạt hơn trong việc lập kế hoạch và kiểm soát công việc của chính mình.

4. Truyền đạt một tầm nhìn / chiến lược rõ ràng

Một tầm nhìn rõ ràng đã được truyền đạt cho nhóm với một kế hoạch chiến thuật rõ ràng trong 5 năm đặt ra cách chúng tôi sẽ đóng góp để đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp và cách chúng tôi với tư cách là một nhóm sẽ được định vị trong doanh nghiệp trong những tháng tới. Điều này cho tôi cảm giác thân thuộc và xóa bỏ sự mơ hồ cho tương lai.

Các buổi đánh giá thường xuyên được theo sau bởi các bài tập xây dựng nhóm bên ngoài mà tôi thấy là một cách tuyệt vời để gắn kết với nhóm.

Những kinh nghiệm được mô tả ở trên đã góp phần xây dựng các mối quan hệ bền chặt và giao tiếp cởi mở để tạo ra ý nghĩa chia sẻ, vốn là những yếu tố chính giúp nâng cao động lực của nhóm chúng tôi, mang lại thành công lớn cho nhóm của chúng tôi.

Tôi thực sự may mắn khi được làm việc với một người có rất nhiều phẩm chất lãnh đạo có khả năng biến đổi tuyệt vời. Một người có thể thúc đẩy, trao quyền và tạo niềm tin vào khả năng của tôi.

Vì vậy, khi bạn tìm thấy một nhà lãnh đạo như thế này, hãy cố gắng hết sức để họ biết rằng họ đang làm rất tốt công việc của mình vì họ cũng cần phản hồi này nhiều như chúng tôi.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved