Những điều bạn cần biết về cách tính phí tư vấn của bạn

May 09 2022
Cho dù bạn là một nhà tư vấn mới bắt đầu hay người mới bắt đầu, cách tính phí tư vấn của bạn không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ. Có nhiều giả định, chẳng hạn như 'khách hàng có ngân sách và nên trả những gì họ thường làm với các nhà tư vấn khác' hoặc 'không cần yêu cầu nhiều hơn mức công ty có thể chi trả'.

Cho dù bạn là một nhà tư vấn mới bắt đầu hay người mới bắt đầu, cách tính phí tư vấn của bạn không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ. Có nhiều giả định, chẳng hạn như 'khách hàng có ngân sách và nên trả những gì họ thường làm với các nhà tư vấn khác' hoặc 'không cần yêu cầu nhiều hơn mức công ty có thể chi trả'. Hãy nghĩ về bất kỳ giả định nào bạn có thể đã nghe hoặc tạo ra không nhất thiết phải như vậy.

Tính phí gì vì phí tư vấn của bạn gần như tương tự nhưng rất khác so với việc thương lượng mức lương với tư cách là một nhân viên. Dự án có thể là hợp đồng một ngày hoặc hợp đồng một năm. Nó có thể dựa trên việc làm công việc bốn giờ một ngày thay vì làm một công việc 8–5. Làm thế nào tốt nhất để bạn có thể biết bạn sẽ được trả bao nhiêu cho công việc bạn sẽ tham gia?

Biết giá trị công việc của bạn

Bạn bắt đầu hiểu giá trị công việc của mình bằng cách phân tích loại công việc tư vấn mà bạn chuyên sâu, bạn có bao nhiêu kinh nghiệm và biết được bối cảnh cạnh tranh. Những gì bạn tính phí năm năm trước không phải là những gì bạn sẽ yêu cầu ngày hôm nay. Mỗi khi bạn hoàn thành một dự án thành công, hãy luôn nỗ lực để tăng tỷ lệ của mình. Thực hiện nghiên cứu của bạn về số tiền những người khác đang tính phí để duy trì tính cạnh tranh. Bạn không bao giờ biết liệu bạn có đang tính phí thấp hơn hay không trừ khi bạn biết những nhà tư vấn khác trong cùng lĩnh vực với bạn đang tính phí gì.

Hiểu các loại mô hình định giá khác nhau

Có nhiều loại cấu trúc khác nhau mà bạn có thể sử dụng để tính phí tư vấn. Bao gồm các; tỷ lệ theo giờ, tỷ lệ dựa trên dự án, phí kết hợp hoặc tỷ lệ dựa trên hiệu suất. Mặc dù tỷ lệ theo giờ dựa trên thời gian và dựa trên số giờ làm việc, tỷ lệ dựa trên dự án sẽ được quyết định với khách hàng của bạn theo tỷ lệ cố định dựa trên dự án. Một khoản phí kết hợp sẽ dựa trên cả tỷ lệ cố định của dự án và thời gian dành cho dự án. Tỷ lệ dựa trên hiệu suất dựa trên hiệu suất của bạn hoặc kết quả của công việc đã hoàn thành. Là người mới bắt đầu, điều quan trọng là phải xác định cấu trúc nào phù hợp nhất với bạn. Trong một số trường hợp, khách hàng có thể là người ra quyết định.

Phân tích dòng tiền của bạn

Vì tư vấn có thể không phải là công việc toàn thời gian, hãy đặt mức giá phù hợp cho cả chi phí kinh doanh và cá nhân của bạn. Luôn nghĩ về các mục tiêu kinh doanh của bạn để đảm bảo sự bền vững của doanh nghiệp.

Bạn là người mới hay người mới bắt đầu? Làm thế nào để bạn tính phí cho tỷ lệ tư vấn của bạn?

Ban đầu được xuất bản tại https://theconsultant.ke .

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved