Nhanh chóng tìm thấy bất kỳ tab nào đang mở với Tìm kiếm tab của Chrome

Apr 09 2022
Bạn có nhiều tab Chrome đang mở hơn số lượng bạn có thể đếm được không? Tìm kiếm tab trên Chrome sẽ thay đổi cuộc sống của bạn!
Chrome Tab Search là một tính năng mạnh mẽ có sẵn trong Google Chrome để giúp bạn nhanh chóng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong bất kỳ tab Chrome nào đang mở. Nếu bạn giống tôi, bạn tích lũy quá nhiều tab Chrome đang mở theo thời gian mà bạn hầu như không thể nhìn thấy chúng.

Chrome Tab Search là một tính năng mạnh mẽ có sẵn trong Google Chrome để giúp bạn nhanh chóng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trong bất kỳ tab Chrome nào đang mở.

Nếu bạn giống tôi, bạn tích lũy quá nhiều tab Chrome đang mở theo thời gian mà bạn hầu như không thể nhìn thấy chúng. Lý do của tôi là tôi đang mở một tab như một "việc cần làm" mà tôi sẽ quay lại sau để hoàn thành. Vấn đề là tôi gần như không bao giờ có thể tìm thấy tab mà tôi đang tìm khi tôi cần nhất - cho đến bây giờ!

Chrome Tab Search đã được thêm một cách lặng lẽ vào tất cả các phiên bản của Google Chrome vào cuối năm 2020, nhưng tôi chỉ tình cờ gặp nó gần đây. Để tìm bất kỳ tab nào đang mở, chỉ cần nhấp vào mũi tên xuống “˅” ở trên cùng bên phải của màn hình để hiển thị danh sách tất cả các tab Chrome đang mở (và đã đóng gần đây). Hộp thoại tìm kiếm có sẵn để thu hẹp danh sách bằng cách tìm kiếm qua các tab đang mở.

Bằng cách sử dụng Tìm kiếm tab của Google Chrome, tôi không còn gặp khó khăn khi tìm tab mà mình đang tìm kiếm và không còn lo lắng về việc đóng tab.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved