Người chồng cảm thấy thế nào khi mẹ và vợ cùng tên?

Apr 26 2021

Trả lời

RajiLotus May 24 2016 at 22:47

Chào,

Chỉ là trùng hợp khi tên của bạn và tên mẹ chồng của bạn giống nhau. Bạn đã bao giờ nhớ tên mẹ bạn chưa? Chưa từng! Khi bạn nghĩ về cô ấy, khuôn mặt hoặc từ amma của cô ấy sẽ được ghi nhớ. Vì vậy, cảm xúc của vợ chồng bạn không được gắn với tên của mẹ chồng của bạn mà hướng tới mối quan hệ là trường hợp của cuộc sống của bất kỳ ai. Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng về sự giống nhau của tên.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved