Nếu một người chồng lừa dối vợ vì anh ta cảm thấy anh ta chưa quan hệ tình dục đủ, thì ai là người có lỗi?

Apr 26 2021

Trả lời

ElizabethRetief Oct 22 2018 at 01:46

Người thực hiện một hành động phải chịu trách nhiệm về hành động đó.

Người chồng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Vợ anh không 'bắt anh' lừa dối.

Anh không bị buộc phải gian lận. Anh ta có một số lựa chọn mở ra cho anh ta, và từ những lựa chọn đó anh ta đã chọn để gian lận. Anh ấy có thể đã nói chuyện với vợ mình . Có thể có những điều họ có thể làm như một cặp vợ chồng để tăng tần suất quan hệ tình dục. Có lẽ anh ấy đã có thể thương lượng một mối quan hệ cởi mở (nếu anh ấy đồng ý với việc vợ mình cũng đang quan hệ với người khác…). Anh ta có thể bỏ vợ và giải thoát cho cô ấy để gặp một người khác, người sẽ không phá vỡ các thỏa thuận quan hệ sau lưng cô ấy.

Nhưng không - Anh ta đã chọn lừa dối và miễn là anh ta giữ im lặng về điều đó, anh ta cố tình loại bỏ khả năng của vợ để đồng ý một cách rõ ràng về mối quan hệ với anh ta hoặc quan hệ tình dục với anh ta. Anh ta đang lợi dụng vợ mình mà không có bất kỳ sự quan tâm hay tôn trọng nào đối với cơ quan của cô ấy.

Thảo nào ngay từ đầu cô ấy đã không muốn làm tình với một người như thế này.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved