Nếu Bạn Chưa Đọc Cuốn Sách Này, Bạn Cần

Jan 16 2023
Cuốn sách này đã bị giữ trong thư viện kỹ thuật số của tôi, tôi không đùa với bạn đâu, suốt 3 tháng trước khi tôi có thể chạm tay vào nó. Hóa ra tất cả mọi người và người em họ thứ ba của họ muốn đọc cái này.

Cuốn sách này đã bị giữ trong thư viện kỹ thuật số của tôi, tôi không đùa với bạn đâu, suốt 3 tháng trước khi tôi có thể chạm tay vào nó. Hóa ra tất cả mọi người và người em họ thứ ba của họ muốn đọc cái này. Tôi có thể nói mà không do dự rằng nó đáng để chờ đợi. Cuốn sách không muốn chi tiết hay thiếu thấu đáo. Thier đã làm rất tốt việc mang đến cho người đọc một phân tích toàn diện và một cơ sở vững chắc để từ đó họ có thể rút ra xuyên suốt cuốn sách.

Tôi biết đây không phải là cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng khoa học viễn tưởng mới nhất, nhưng dù sao nó cũng là một cuốn sách mới mẻ mang lại thông tin mới cho một chủ đề lâu đời.

A People's Guide to Capitalism: An Introduction to Marxist Economics của Hadas Thier là một bài kiểm tra mang tính kích thích tư duy và cung cấp thông tin về hệ thống kinh tế của chủ nghĩa tư bản từ quan điểm của chủ nghĩa Mác. Tác giả cung cấp một phần giới thiệu xuất sắc về các nguyên tắc của kinh tế học Mác-xít và sự liên quan của chúng đối với việc hiểu chủ nghĩa tư bản hiện đại.

Cuốn sách bắt đầu bằng cách cung cấp một cái nhìn tổng quan lịch sử về sự phát triển của các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, theo dõi quá trình phát triển của hệ thống từ giai đoạn đầu cho đến hình thức thống trị hiện tại. Sau đó, Thier đi sâu vào các khái niệm chính của kinh tế học mácxít, chẳng hạn như lý thuyết giá trị lao động, giá trị thặng dư và sự bóc lột của giai cấp công nhân.

Ảnh của fikry anshor trên Bapt

Một trong những điểm mạnh của cuốn sách là khả năng của tác giả trong việc kết nối các khái niệm trừu tượng của kinh tế học mácxít với thực tế cụ thể của chủ nghĩa tư bản đương đại. Thier minh họa cách sử dụng các nguyên tắc của kinh tế học Mác-xít để hiểu và phân tích hệ thống kinh tế hiện tại, cũng như cách chúng có thể được sử dụng để phê phán các mối quan hệ quyền lực hiện có bên trong nó. Cuốn sách cũng đưa ra lời giải thích rõ ràng về vai trò của nhà nước trong các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và cách sử dụng nó như một công cụ đấu tranh giai cấp.

Tác giả cũng xem xét cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và tác động của nó đối với tầng lớp lao động, đồng thời đưa ra phân tích sâu sắc về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng và tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu. Cô ấy cũng khám phá các phản ứng khác nhau đối với cuộc khủng hoảng, chẳng hạn như các biện pháp thắt lưng buộc bụng và cách chúng ảnh hưởng đến tầng lớp lao động.

Cuốn sách kết thúc bằng cách cung cấp một cái nhìn tổng quan về các lựa chọn thay thế cho chủ nghĩa tư bản, chẳng hạn như chủ nghĩa xã hội, và tác giả trình bày một trường hợp rõ ràng và thuyết phục về lý do tại sao chủ nghĩa xã hội là một hệ thống kinh tế công bằng và bình đẳng hơn.

Ảnh của Etienne Girardet trên Bapt

Nhìn chung, A People's Guide to Capitalism là một cuốn sách sâu sắc và giàu thông tin, cung cấp phần giới thiệu rõ ràng và dễ tiếp cận về kinh tế học Mác-xít. Tác giả kết nối các khái niệm trừu tượng của lý thuyết Mác với thực tế cụ thể của chủ nghĩa tư bản đương đại, làm cho cuốn sách trở nên phù hợp và hấp dẫn đối với những độc giả có thể có ít hoặc chưa có kiến ​​thức trước về lý thuyết Mác.

Tóm lại, A People's Guide to Capitalism là một cuốn sách quan trọng và sâu sắc cung cấp phần giới thiệu toàn diện về kinh tế học Mác-xít. Cuốn sách được nghiên cứu kỹ lưỡng, được viết tốt và sẽ là một nguồn tài nguyên quý giá cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu hệ thống mà đa số người dân đang sống trong đó.

-B-

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved