Mọi thứ đều có thể

May 09 2022
Hãy nghĩ về những khoảng thời gian mà bạn cảm thấy rất khủng khiếp và nghĩ về những khoảng thời gian mà cảm thấy hạnh phúc như địa ngục trần gian. Nếu bạn nhìn thấy cả hai lần và cố gắng nắm bắt sự khác biệt trong hai tình huống này.
Ảnh của KAL VISUALS trên Unsplash

Hãy nghĩ về những khoảng thời gian mà bạn cảm thấy rất khủng khiếp và nghĩ về những khoảng thời gian mà cảm thấy hạnh phúc như địa ngục trần gian. Nếu bạn nhìn thấy cả hai lần và cố gắng nắm bắt sự khác biệt trong hai tình huống này. Bạn có nhận được gì không?

Sự khác biệt là suy nghĩ và hành động của bạn. Nếu bạn chọn đúng hành động vào đúng thời điểm, bạn sẽ rất biết ơn và hạnh phúc cho chính mình. Và có những lúc chúng ta gặp khó khăn mặc dù chúng ta có những hành động đúng đắn nhưng hãy kiên nhẫn và tiến bộ trong công việc thì mọi việc sẽ theo bạn.

Hãy hạnh phúc, hãy làm việc hiệu quả

Karthik Nhà thiết kế

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved