Mọi thứ chúng ta đã thấy trong Trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Oct 25 2022
Vậy là bạn đã xem đoạn giới thiệu mới nhất của Ant-Man and the Wasp: Quantumania và bạn có thắc mắc. Tôi cũng làm như vậy! Vì vậy, đã đến lúc cho một đoạn giới thiệu phân tích khác để tìm hiểu mọi thứ chúng tôi phát hiện ra trong cái nhìn mới nhất này về phần tiếp theo của Marvel sắp tới.

Vậy là bạn đã xem đoạn giới thiệu mới nhất của Ant-Man and the Wasp: Quantumania và bạn có thắc mắc. Tôi cũng làm như vậy! Vì vậy, đã đến lúc cho một đoạn giới thiệu phân tích khác để tìm hiểu mọi thứ chúng tôi phát hiện ra trong cái nhìn mới nhất này về phần tiếp theo của Marvel sắp tới.

Tôi sẽ lao vào vòng xoáy nghiên cứu dữ dội vì tôi không biết gì về truyện tranh Người Kiến , nhưng lại rất thích Paul Rudd và miễn cưỡng thừa nhận rằng “Thực ra tôi thích những bộ phim có chủ đề bọ ngớ ngẩn này.” Tôi đã chọn những gì tôi có thể, nhưng bằng mọi cách, vui lòng chỉ dẫn thêm cho tôi trong các nhận xét, tôi thực sự thích điều đó.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved