Mẹ của vợ trông có đẹp hơn vợ của bạn không?

Apr 26 2021

Trả lời

GaryBrown669 Dec 17 2019 at 07:24

Tôi đã nghe câu nói rằng bạn nên bị thu hút bởi một người mẹ bạn gái tiềm năng bởi vì một ngày nào đó bạn gái của bạn sẽ giống mẹ của cô ấy. Tôi đã thấy điều này là đúng. Hãy chú ý đến mẹ của bạn GFs trông như thế nào và trừ khi người mẹ của bạn được nhận làm con nuôi biết rằng một ngày nào đó mẹ của bạn có thể giống mẹ của cô ấy. Khi SO của tôi già đi, cô ấy ngày càng trông giống mẹ hơn.

Tôi không thể nói rằng mẹ của cô ấy hấp dẫn hơn SO của tôi vì tuổi tác Tôi thấy SO của tôi rất hấp dẫn nhưng cô ấy giống mẹ của cô ấy. Cả hai đều hấp dẫn

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved