Level up your productivity using Raycast 🚀

Apr 09 2022
Think of Raycast as a Spotlight on steroids. And what makes it really awesome is that it’s free 💃, faster than Spotlight and it has a lot of tools and extensions to improve your productivity by reducing context switching.

Think of Raycast as a Spotlight on steroids. And what makes it really awesome is that it’s free 💃, faster than Spotlight and it has a lot of tools and extensions to improve your productivity by reducing context switching.

You can download Raycast from here

 1. Deep Search and File Search
  In Raycast you can search apps and commands in the main windows which makes sense cuz normally we are searching for apps and actions but you can search files by typing fs and hit Enter.

2. Công cụ và tiện ích mở rộng
Đây là nơi Raycast thực sự nổi bật, vì nó có rất nhiều công cụ hữu ích và các ứng dụng của bên thứ ba để giúp bạn giảm chuyển đổi ngữ cảnh và thay thế rất nhiều ứng dụng của bạn trên mac.

 • Lịch
  Raycast giúp bạn kiểm tra tất cả các sự kiện sắp tới, tham gia cuộc họp và nhiều hành động khác dễ dàng hơn, chỉ cần nhập My Schedulevà bạn sẽ có thể thấy nó như bên dưới…
https://raycastapp.notion.site/Calendar-b4bdcf402a024c37940e46e8dcf2da91
 • Clipboard
  Raycast có Lịch sử Clipboard tích hợp giúp theo dõi văn bản đã sao chép và giúp việc dán lại nó một cách đơn giản.

Mẹo chuyên nghiệp 2 : Sử dụngCMD + Shift + Pđể ghim / bỏ ghim các mục nhập

 • Liên kết nhanh Điều này thực sự tuyệt vời vì Raycast
  cho phép bạn thêm các liên kết và thư mục của mình và tìm kiếm chúng nhanh chóng, ví dụ: tôi đã thêm phòng Google Meet, liên kết Appcenter, các dự án Android và thư mục tải xuống, v.v.
  Bạn chỉ cần tìm kiếm “ tạo liên kết nhanh ”và thêm liên kết / thư mục của bạn. xem thêm
 • Ghi chú nổi
  Raycast có tích hợp Ghi chú nổi mà tôi sử dụng rất nhiều để ghi chú trong các cuộc họp hoặc sử dụng chúng làm điểm nói chuyện hàng ngày hoặc trong bài thuyết trình của chúng tôi.
 • Jira
  Raycast cho phép bạn thay đổi trạng thái nhiệm vụ, chuyển đổi các vấn đề được giao, kiểm tra trạng thái của sprint đang hoạt động và tạo các vấn đề mới, v.v.

  Ví dụ: Sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình, hãy thay đổi trạng thái của nhiệm vụ từ đang tiến hành sang kiểm tra…

Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể truy cập bảng Hành động bằng cách nhấnCMD + Kđể xem các hành động khác.

Bảng hành động (CMD + K)
 • Các tiện ích mở rộng khác: Xem tất cả các tiện ích mở rộng trong Raycast Store nhưng đây là một số tiện ích mở rộng mà bạn có thể thích.
  - Tìm kiếm của Google
  - Spotify
  - Gitlab, Github
  - Google chrome, Brave, v.v.

4. Scripts
Script Commands cho phép bạn viết script bằng ngôn ngữ lập trình yêu thích mà bạn cần để tăng tốc các công việc hàng ngày. ví dụ: Chuyển đổi tệp ẩn.

https://raycastapp.notion.site/Script-Commands-771ff9351bc54ee88fa9c585b7782e22

Mẹo chuyên nghiệp : Thay thế phím nóng của Spotlight(CMD + Space)bằng Raycast từ đây .

Các phím tắt hữu ích

 • escsẽ đưa bạn trở lại trang trước
 • ⌘ escsẽ đưa bạn trở lại trang tìm kiếm chính
 • ⌘ Wsẽ đóng cửa sổ Raycast
 • Hơn

- Quản lý cửa sổ
- Lời nhắc
- Lệnh hệ thống
- Máy tính
- Hướng dẫn sử dụng Raycast

Sự kết luận

Raycast là công cụ tuyệt vời mà tôi sử dụng hàng ngày để giúp cuộc sống của mình dễ dàng hơn, vì vậy hãy dùng thử nó và tăng năng suất của bạn 🚀.

Cảm ơn bạn đã đọc và tôi hy vọng bạn yêu thích blog ❤️.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved