Làm thế nào tôi có thể thành công trong cuộc sống bởi vì dường như mọi thứ đang đi sai đường? Tôi đã 35 tuổi và vẫn đang phải vật lộn để kiếm sống.

Sep 21 2021

Trả lời

TomPoole6 Feb 09 2021 at 01:15

Bạn đã cung cấp rất ít thông tin.

Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta là những gì chúng ta nghĩ về cả ngày!

Bạn đang liên tục suy nghĩ về việc mọi thứ đang diễn ra như thế nào?

Nếu vậy, đó là những gì bạn sẽ thu hút nhiều hơn!

Thay đổi suy nghĩ và thay đổi cuộc sống của bạn.

Hòa bình

EricTerry62 Feb 08 2021 at 22:06

Chào mừng đến với Chủ nghĩa Cộng sản Tinh vi, Chủ nghĩa Xã hội Aka. Hãy làm quen với nó. Đừng hiểu lầm tôi, tôi ổn nhưng nếu bạn vẫn chưa tìm ra hoặc chưa nhận được một công việc chính phủ thì bạn sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved