Làm thế nào tôi có thể nhận được testosterone? Tôi là một thanh niên chuyển giới 15 tuổi, và bố mẹ tôi là người chuyển giới.

Sep 22 2021

Trả lời

DanielHalm3 Oct 11 2020 at 00:06

Bạn chỉ có thể nhận được testosterone an toàn khi có đơn thuốc của bác sĩ.

Đừng mua cái này ngoài đường.

AlistairFox2 Oct 11 2020 at 00:14

Bạn phải đợi cho đến khi bạn đủ 16 tuổi ở Mỹ. Bạn cũng phải có đơn thuốc, chẩn đoán chứng phiền muộn giới tính và giấy tờ có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ để mua thuốc. Nếu cha mẹ bạn không ký, hãy thử đến gặp một thành viên trong gia đình hỗ trợ. Nếu điều đó không hiệu quả, hãy cố gắng giải phóng.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved