Làm thế nào mà cô gái của tôi lại để tôi đẩy một dương vật giả 12 inch hai đầu lên trong âm hộ của cô ấy, hãy để tôi nói rằng nó rất khó để rút ra?

Apr 26 2021

Trả lời

JonathanTaylor519 Mar 31 2021 at 19:49

Nón cho cô ấy !!! Tôi sẽ lo lắng hơn nếu tôi là bạn nếu bạn cho cô ấy thấy cảm giác đẹp hơn nhiều so với bạn !!! Tuyệt vời tuyệt đối và từ bây giờ và mỗi khi bạn quan hệ tình dục, cô ấy sẽ bắt đầu làm giả nó và muốn có một kích thước lớn hơn nhiều để lấp đầy cô ấy và luôn yêu cầu điều đó và thích nó hơn dương vật của bạn !! Bạn có thể mở hộp Pandora !!!

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved