Làm thế nào để trai thẳng tán tỉnh trai đồng tính?

Apr 26 2021

Trả lời

RickLarson33 Aug 29 2019 at 23:18

Về mặt tiêu cực, tôi nghi ngờ nó có thể liên quan đến cái tôi, cụ thể là thổi phồng cái tôi thẳng thắn của đàn ông, ví dụ , tôi quá nóng bỏng đến nỗi ngay cả những người đồng tính cũng muốn tôi. Về mặt tích cực, có thể trai thẳng quá thoải mái với bản thân và tình dục của anh ta nên việc tán tỉnh không đe dọa anh ta và mang lại cảm giác vui vẻ vui vẻ.

KeithAbaka May 09 2019 at 05:27

Họ không. Hoặc, nói một cách đùa cợt, họ sẽ làm như vậy. Nếu bạn đang xin lời khuyên CHẾT về cách tán tỉnh một anh chàng đồng tính, có lẽ bạn không thẳng thắn.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved