Làm thế nào để một người mẹ đối phó với cậu con trai 21 tuổi được chẩn đoán là một kẻ tâm thần biến thái?

Sep 22 2021

Trả lời

AmyRenfrew1 Mar 13 2021 at 01:00

Tôi không quen với chẩn đoán "kẻ thái nhân cách biến thái". Tôi đã tìm kiếm nó nhưng không có kết quả.

Tôi đoán rằng một người mẹ không cần phải làm bất cứ điều gì vì con trai trưởng thành của cô ấy chưa được chẩn đoán mắc chứng rối loạn thực sự được công nhận.

Chúc may mắn.

DoriSchatell Mar 13 2021 at 00:53

Sổ tay Thống kê và Chẩn đoán (DSM) dành cho Rối loạn Tâm thần thậm chí không còn sử dụng từ “biến thái”, vì vậy tôi rất khó tin rằng đây là một chẩn đoán thực sự.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved