Làm thế nào để biết con vật nào đang đào lỗ trong sân của bạn

Apr 24 2022
Giả sử bạn đi bộ ra ngoài vào một buổi sáng chỉ để thấy rằng có vẻ như ai đó — hoặc thứ gì đó — đang đào hố, tìm kiếm kho báu bị chôn giấu (mặc dù là một kho báu tương đối nhỏ) trong sân của bạn. Bạn có thể muốn tìm hiểu sâu hơn về nó.

Giả sử bạn đi bộ ra ngoài vào một buổi sáng chỉ để thấy rằng có vẻ như ai đó — hoặc thứ gì đó — đang đào hố, tìm kiếm kho báu bị chôn giấu (mặc dù là một kho báu tương đối nhỏ) trong sân của bạn. Bạn có thể muốn tìm hiểu sâu hơn về nó.

Tại sao ? Nếu sự tò mò thực sự không đủ lý do, nhưng bạn muốn khuyến khích (các) sinh vật tiếp tục, sẽ rất hữu ích nếu biết (các) con nào đang phá hoại tài sản của bạn. Dưới đây là một số loài động vật có thể chịu trách nhiệm cho cảnh quan mới của bạn và cách xác định công việc thủ công của chúng.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved